Airtrack ile formunuzu koruyun

March 26, 2020

hakkında en son şirket haberleri Airtrack ile formunuzu koruyun

At this difficult time, for the sake of our health, we cannot go out. Bu zor zamanda, sağlığımız uğruna dışarı çıkamayız. What are you doing at home at this moment? Şu anda evde ne yapıyorsun?

 

Nothing to do? Yapacak bir şey yok? Just stay at home with the TV shows and Electronic games? Sadece TV şovları ve Elektronik oyunlar ile evde kalın?

We all know that we need to unite so that we can defeat the virus faster and restore our colorful life. Virüsü daha hızlı yenebilmemiz ve renkli hayatımızı geri kazanabilmemiz için bir araya gelmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Now many people are unable to go out to work and many of our activities have been canceled. Artık birçok insan işe gidemiyor ve faaliyetlerimizin çoğu iptal edildi. So for products such as entertainment equipment, We know you will not consider it now. Yani eğlence ekipmanı gibi ürünler için, şimdi dikkate almayacağınızı biliyoruz.

 

Why not consider keeping fit with the air track? Neden hava rayına uymayı düşünmüyorsunuz? Fat or slim? Şişman veya zayıf mı? What answer do you prefer? Hangi cevabı tercih edersin? Let's move together. Birlikte hareket edelim. If you are interested, pls contact us, Eğer ilgileniyorsanız, pls bize ulaşın, Büyük indirim sizi bekliyor!

 

hakkında en son şirket haberleri Airtrack ile formunuzu koruyun  0